.: با سلام :. براي ورود بر روی ديدن سايت کليک کنيد :.

کار و فناوری
آموزش کتاب کاروفناوری دوره اول متوسطه
با سلام وبلاگ کار و فناوری تنکابن مطالبي در مورد کتاب کار و فناوری هفتم هشتم و نهم را جمع آوري مي کند مطالبي مثل تحقيق کنيد کار غير کلاسی کار کلاسي بارش فکری طرح درس کتاب کار و فناوری و آموزش پودمان و پروژه های اين کتاب


نگارش در تاريخ یکشنبه چهارم بهمن ۱۳۸۸ وبلاگ کاروفناوری تنکابن

اساس زمین کردن بر این است که جرم بزرگ زمین به عنوان نقطه صفر در نظر گرفته شود و تمام قسمت هایی که به زمین وصل شده اند هم پتانسیل زمین شوند یا به عبارتی پتانسیل صفر زمین را بگیرند.

زمین كردن به دو علت انجام میگیرد،یكی كار كردن و رفتار صحیح سیستم های الكتریكی، به بیان دیگر حفاظت از وسایل برقی(زمین الكتریكی)و دیگری حفاظت اشخاصی كه به نوعی با دستگاه های برقی ارتباط دارند(زمین حفاظتی).

زمین كردن  الكتریكی در تاسیسات فشار قوی معمولا"  از وظایف توزیع كننده برق (وزارت نیرو) است اما در تاسیسات فشار ضعیف تا ۱۰۰۰ ولت خصوصیات وعملكرد صحیح سیستم زمین الكتریكی و حفاظتی باید هر دو با هم در نظر گرفته شود،نوع زمین در تاسیسات الكتریكی ونگه داشتن حداقل مقاومت زمین بستگی به نوع شبكه انتخاب شده و سیستم های حفاظتی دارد.ما در بحث انواع سیستم نیرو از لحاظ زمین كردن سه نوع سیستم نیرو داریم:سیستم TN,TT,IT  كه در ادامه به بررسی انها می پردازیم.

ازلحاظ ایمنی به منضور حفاظت از جان افراد و كاركنانی كه از وسایل و ابزارها و دستگاه های برقی استفاده میكنند در برابر برق گرفتگی باید اقدامات زیر صورت گیرد:

1-نقطه نول سیم پیچ مولد های برق  در نیروگاه های برق و هم چنین نقطه نول سیم پیچ ترانسفورماتور در پست های برق وسیم نول شبكه خطوط هوایی در ابتداء و انتهای  خطوط به الكترود سیستم اتصال زمین مر بوطه متصل شود. نقطه خنثی مركزترانس در محل پست ترانس باید زمین شود.

2-بدنه یا محفظه فلزی كلیه وسایل، ابزارها،تابلو های برق و همچنین اسكلت واجزای فلزی هر یك،كه حامل جریان برق نمی باشد باید به سیستم اتصال زمین مربوطه متصل گردد.

3-در نیروگاه ها  و پست های برق ،سیستم اتصال زمین و همچنین سیستم اتصال زمین بدنه تابلو های فشار قوی باید كاملا" از یكدیگر جدا باشند و استفاده از یك سیستم اتصال زمین با الكترود مشترك مجاز نمی باشد .

4-سیستم هایی كه مجهز به برقگیر هستند،سیستم اتصال زمین مربوط به برقگیر باید از سیستم اتصال زمین تاسیسات  برقی فشار ضعیف یا فشار قوی كاملا" جدا بوده واز سیستم اتصال زمین مشترك استفاده نشود.

5-هادی های حفاظتی باید كلیه بدنه های هادی تاسیسات را به نقطه زمین شده سیستم نیرو وصل نماید(این هادی های حفاظتی كه به رنگ سبز و زرد هستند همان سیم ارت هستند كه به لاینPE متصل میشوند و این لاین در انتها به محل زمین سیستم نیرو متصل میشود).سیم نول در انتهای شبكه ودر انتهای كلیه شاخه های فرعی حتما" باید زمین گردد(سیم نول شبكه تحت هیچ شرایطی نباید فیوز داشته باشد).

6-در زمین كردن حفاظتی،اتصال بدنه فلزی دستگاهها به زمین، بدون اینكه بدنه دستگاهها به سیم نول یا سیم حفاظتی شبكه PE وصل شده باشد ممنوع است یعنی زمین كردن بدنه فلزی دستگاه هابه صورت مستقیم ممنوع است و بدنه های انها باید به لاین حفاظتی وصل شود كه ان لاین به زمین سیستم نیرو متصل است.

*نحوه عمل یك سیستم اتصال زمین باید با احتیاجات سیستم الكتریكی و تجهیزاتی كه به ان وصل خواهند شد مطابقت داشته باشد،اتصال زمین ممكن است به عنوان اتصال زمین حفاظتی (PE) باشد كه غبارت است اززمین كردن كلیه قطعات فلزی تاسیسات الكتریكی كه ارتباط مستقیم با قسمت الكتریكی تاسیسات ندارند كه این كار برای حفاظت اشخاص در قبال اختلاف سطح تماس زیاد به كار گرفته میشود ،یا اتصال زمین الكتریكی(N) سیستم باشد كه زمین كردن نقطه ای از دستگاه های الكتریكی و ادوات برقی كه جزیی از مدار الكتریكی میباشد مثل زمین كردن مركز ستاره سیم پیچ ترانس یا ژنراتور كه این كار به خاطر كار صحیح دستگاه و جلوگیری از ازدیاد فشار الكتریكی فازهای سالم نسبت به زمین در موقع تماس یكی از فازهای دیگر با زمین است .کاروفناوری ،کاروفناوری هفتم،کاروفناوری هشتم،کاروفناوری نهم،کار و فناوری متوسطه

جواب کاروفناوری،کاربافلز،کارکلاسی کاروفناوری،تحقيق کارو فناوری،پاورپوينت کار و فناوری

فيلم کاروفناوری،پروژه کاروفناوری،کارکلاسي کاروفناوری،کار خارج ازکلاس بارش فکری کار وفناوری،پاورپوينت کاروفناوری

دانلود نرم افزار،محتوای الکترونيکی کاروفناوری،دانلود آموزش،دانلود کتاب کاروفناوری،اخبار عکس نمونه سوالات

پرسش کاروفناوری،کارباچوب،
پودمان کاروفناوری،بازارچه،