.: با سلام :. براي ورود بر روی ديدن سايت کليک کنيد :.

کار و فناوری
آموزش کتاب کاروفناوری دوره اول متوسطه
با سلام وبلاگ کار و فناوری تنکابن مطالبي در مورد کتاب کار و فناوری هفتم هشتم و نهم را جمع آوري مي کند مطالبي مثل تحقيق کنيد کار غير کلاسی کار کلاسي بارش فکری طرح درس کتاب کار و فناوری و آموزش پودمان و پروژه های اين کتاب


نگارش در تاريخ دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹ وبلاگ کاروفناوری تنکابن

واحد 1 –  فناوری و سیستم

1-انسان تنها موجودی است که قدرت............... دارد و می تواند وسایل مورد نیاز خود را بسازد.

 2- انسان هنگام تولید ابزار یا حل مشکلات ابتدا به چه نکته ای توجه می کند؟

3- به چه محصولاتی محصولات فناوری می گویند؟

 4- کوشش های انسان برای ساخت ابزار چه نتایجی به دنبال داشته است؟

 5- مراحل ساخت محصولات فناوری را به ترتیب نام ببرید.

 6- در ساخت یک صندلی مراحل زیر را تعریف کنید: الف- نیاز       ب- طراحی     ج- فرایند     د- تولید        ه- ارزش یابی   

  7- در مراحل ساخت صندلی، اجرای طرح و ساخت یک نمونه را............... و آزمایش نمونه ساخته شده را............... می گویند.

 8- برای هر یک از مشاغل، یک محصول فناوری مورد استفاده را بنویسید.

  الف- آهنگر (..........)  ب- پزشک (............)  ج- معلم (.......)  د- آشپز (.............)

 9- چه عواملی موجب پیشرفت و تکامل محصولات فناوری شده است؟

 10- نتایج تحقیقات متخصصان و مهندسان در کجا به کار گرفته می شود؟

 11- فناوری را تعریف کنید.

 12- سیستم چیست؟ با ذکر مثال.

 13- در چه صورت کل سیستم دچار نارسایی می شود؟

 14- انواع سیستم را بر حسب تعداد اجزاء نام ببرید.

 15- هر چه تعداد اجزای سیستم بیشتر باشد، سیستم.................. است.

 16- سیستم ها را به دو دسته کلی تقسیم می کنند، نام ببرید و برای هر دسته سه مثال بزنید.

 17- نوع طبیعی یا مصنوعی ( دست ساز) سیستم های زیر را مشخص کنید:

 الف- انسان (..........) ب- لامپ (..........) ج- درخت (..........) د- دوچرخه(.............)

 18- انواع سیستم را با توجه به کاری که انجام می دهند، نام ببرید و برای هر کدام مثال بزنید.

واحد 2- کار با برق

1- پیدایش وسایل ارتباطی مانند..........و..........و........ با نیروی برق امکان پذیر شد.

 2- مولکول ها از ذرات کوچک تری به نام ................... تشکیل شده اند.

 3- دو بخش اصلی اتم را نام ببرید.

 4- محل چرخیدن الکترون های اتم را بنویسید.

 5- به چه الکترونی، الکترون آزاد می گویند؟

 6- چگونه در یک سیم جریان الکتریکی به وجود می آید؟

7- مولد الکتریکی را تعریف کنید و مثال بزنید.

 8- دینام دوچرخه نیروی................. را به نیروی................. تبدیل می کند.

 9- وظیفه ی نیروگاه های برق را بنویسید.

 10- در نیروگاه های برق برای تولید انرژی الکتریکی از چه انرژی هایی می توان استفاده کرد؟

11- چگونگی انتقال و توزیع برق در میان مراکز مصرف را بنویسید.

12- چهار مورد از وسایل و تجهیزات انتقال و توزیع برق را نام ببرید.

13- سیم برق را تعریف کنید. 14- سیم های برق را معمولا از چه فلزی درست می کنند، چرا؟

 15- برای انتقال برق از منبع به محل مصرف حداقل به چند رشته سیم نیاز است، نام ببرید.

16- به چه سیمی، سیم فاز می گویند؟

 17- سیم نول را تعریف کنید.

 18- وظیفه این وسایل را در صنعت برق بنویسید.  الف- کلید    ب- لامپ    ج- سر پیچ     د- پریز     ه- فیوز  

 19- لامپ انرژی................. را به انرژی............... تبدیل می کند.

20- انواع فیوز را نام ببرید.

 21- با توجه به توضیح نام وسیله را بنویسید: الف- قطع و وصل کننده جریان برق (...................)  ب- محل بستن لامپ (.................)  ج- وسیله محافظت از مدار (...............)  د- تبدیل کننده انرژی الکتریکی به روشنایی (....................)

  22- در چه صورتی انسان دچار برق گرفتگی می شود؟

 23- چرا عبور جریان برق از بدن، گاهی مرگ را به دنبال دارد؟

24- سه مورد از نکات ایمنی به هنگام کار با برق و وسایل برقی را بنویسید.

 25- کار ابزارهای زیر را بنویسید:  الف- انبر دست    ب- سیم چین    ج- دم باریک     د- سیم لخت کن ه- پیچ گوشتی    و- فاز نما 

 26- انواع سیم لخت کن را نام ببرید.

 27- مدار الکتریکی را تعریف کنید.

 28- شمای فنی وسایل زیر را رسم کنید:  الف- کلید یک پل  (             )       ب- پریز  (               )     ج- سر پیچ (              )       د- جعبه تقسیم (                )

28- پاسخ کوتاه بدهید: الف- نام دیگر فاز متر (..................) ب- سیم بدون ولتاژ یا فشار الکتریکی (..................) ج- نام مولد تولید برق در نیروگاه ها (..................) د- به دور هسته اتم می چرخد (..................)

واحد 3 – بهداشت

1- نشانه های یک انسان سالم را بنویسید.

 2- ابعاد و جنبه های سه گانه سلامت را نام ببرید.

 3- مثلث سلامتی را رسم کنید و تاثیر متقابل ابعاد سلامت را روی آن نشان دهید. 4- بیماری چه مشکلاتی را برای انسان به وجود می آورد؟

 5- دو نمونه از خسارت های ناشی از بیماری را نام ببرید و چگونه می توان این خسارت ها را کاهش داد؟

 6- در بهداشت، مهم ترین مسئله ای که فکر انسان را مشغول می کند، چیست؟

 7- علل به وجود آمدن بیماری ها را نام ببرید.

 8- راحت ترین راه جهت پیش گیری از بسیاری بیماری ها چیست؟

 9- بهداشت را تعریف کنید.

 10- روش زندگی هر فرد شامل...............و.............و............. در سلامت آن شخص تاثیر زیادی دارد.

 11- دو نکته مهمی که برای داشتن زندگی سالم لازم است را با ذکر سه مثال نام ببرید.

 12- محیط زیست را تعریف کنید.

 13- زندگی در محیط زیست ناسالم چه مشکل بزرگی را برای بشر به همراه دارد؟

 14- اگر انسان در بهره برداری از منابع طبیعی دقت نکند با چه مسئله ای روبرو خواهد شد؟

 15- تاثیر متقابل انسان و محیط زیست را در کره ی زمین توضیح دهید.

 16- پنج مورد از عوامل آلوده کننده محیط زیست را نام ببرید.

 17- کدام عامل در تبدیل زمین های کشاورزی به جاده و خانه تاثیر بیشتری داشته است؟

 18- چه عاملی به اندازه رشد جمعیت، موجب کاهش و تخریب منابع طبیعی شده است؟

 19- مصرف بی رویه ی کدام منابع باعث کاهش و تخریب آن ها می شود؟

 20- مهم ترین راه پیش گیری از نابودی محیط زیست،........................ است.

 21- برای پیش گیری از نابودی محیط زیست پنج راه حل ارائه بدهید.

22- زباله چیست؟ 23- زباله چگونه موجب آلودگی محیط زیست می شود؟

 24- برای جمع آوری و انتقال زباله ها به چه نکاتی باید توجه کرد؟

 25- روش های دفع بهداشتی زباله ها را نام ببرید.

 26- از چه روشی برای دفع زباله های بیمارستانی استفاده می شود، چرا؟

 27- حشراتی مانند............و.............و............... و جانوران موذی مانند............. عامل انتقال بیماری های خطرناک می باشند.

 28- بهترین محل برای زندگی و تولید مثل جانوران موذی را بنویسید.

 29- چرا باید برای نابودی حشرات و جوندگان فقط در موارد ضروری از سموم و حشره کش ها استفاده کرد؟

 30- حشره کش ها و سموم شیمیایی ممکن است بیماری های خطرناکی مانند.................. در انسان ایجاد کنند.

 31- روش های ساده و موثر نابودی حشرات و جوندگان موذی را بنویسید.

واحد 4 – کار با چوب

1- قدیمی ترین و پر مصرف ترین ماده ای که انسان برای رفع نیاز های خود استفاده کرده است،............. نام دارد.

 2- انسان در ابتدا از چوب به چه شکل و برای چه کاری استفاده کرده است؟

 3- استفاده از ابزارها و روش های جدید در صنایع چوب، چه نتایجی را به همراه داشته است؟

 4- عمده ترین منابع تولید چوب را نام ببرید.

 5- چوب مورد نیاز از.............. درخت تهیه می شود که آن را در......................... به فراورده های مختلف تبدیل می کنند.

 6- فراورده های مختلف چوب را نام ببرید.

 7- فراورده های چوبی زیر را تعریف کنید: الف- الوار     ب- روکش چوبی     ج- تخته چند لایی    د- نئوپان      ه- فیبر

    8- به چوب های بریده شده از تنه درختان ............... می گویند.

 9- از چوب کدام درختان به عنوان روکش استفاده می شود؟

 10- از روکش های چوبی برای کارهای...............و............... استفاده می شود.

 11- نام دیگر نئوپان چیست؟

 12- برای زیبایی نئوپان یا تخته چه کاری انجام می گیرد؟

 13- فراورده چوبی فیبر به چه صورتی به بازار عرضه می شود؟

 14- پنج مورد از ابزارهای مورد استفاده در صنایع چوب را نام ببرید.

 15- وظیفه این ابزارها را بنویسید: الف- گیره    ب- اره   ج- چوب سای     د- گونیا    ه- رنده      و- دریل یا مته

   16- با توجه به توضیح نام ابزار را بنویسید:  الف- وسیله نگاه داشتن قطعه کار (...................)   ب- برای سوراخ کردن چوب (..................)    ج- وسیله ساییدن و فرم دادن چوب (....................)   د- ابزار کنترل صافی سطح چوب (..................) 

  17- چهار مورد از نکات ایمنی و حفاظتی برای پیش گیری از حوادث در کارگاه را بنویسید.

 18- فایده ی پوشیدن لباس کار مناسب در کارگاه را بنویسید.

19- هنگام کار کردن در کارگاه، باید از ....................و.................. مناسب استفاده کرد تا از حوادث احتمالی جلوگیری شود.

 20- کف کارگاه باید بدون مواد لغزنده مانند..............و........... باشد.

 21- انجام چه کارهایی در محل کارگاه می تواند خسارت های جبران ناپذیری به همراه داشته باشد؟

 22- چرا به وسیله ای که با طرز کار آن آشنا نیستیم، نباید دست زد؟

 23- در یک کارگاه قسمت های الکتریکی مانند..............و..............و..............و.............. باید دارای محافظ مخصوص باشد.

 24- سیم های ابزارهای برقی که داخل لوله نیستندبایدچه ویژگیهایی داشته باشند؟

 25- قبل از شروع چوب سایی و برش کاری به چه نکته ای باید توجه کرد؟

 26- چرا باید در پایان برش کاری چوب، نیروی دست را کم کرد؟

 27- جنگل ها را به خاطر اهمیت زیاد در زندگی انسان ها، ............. می گویند.

واحد 5 - کار با فلز

1- کشف فلزات چه نتایجی برای انسان به همراه داشته است؟

 2- توجه به کدام نکات روز به روز بر اهمیت کاربرد فلزات افزوده است؟

 3- چرا جهان را می توان به کارخانه فلز کاری بزرگی تشبیه کرد؟

 4- برای استفاده بهتر از فلزات در زندگی به چه نکاتی باید توجه کرد؟

 5- چرا فلزات بعد از استخراج از معدن بلافاصله قابل استفاده نیستند؟

 6- چگونگی تهیه آهن خام از سنگ معدن آن را بنویسید.

 7- در کارخانه ذوب آهن، سنگ آهن را همراه با ................ و .................. در داخل......................... می ریزند.

 8- به چه دلایلی آهن خام خالص در صنایع قابل استفاده نیست؟

9- برای سخت و محکم شدن آهن خام خالص چه کاری باید انجام بگیرد؟

 10- ویژگی ها و مشخصات فلز مس را بنویسید.

 11- فلز مس در حرارت......... درجه سانتیگراد ذوب شده و..........و............ را بسیار خوب هدایت می کند.

12- آلیاژهای معروف فلز مس را نام ببرید.

 13- مشخصات فلز آلومینیم را بنویسید.

14- آلومینیم فلزی است به رنگ............. که در....... درجه سانتیگراد ذوب می شود.

 15- برای این که آلومینیم از خواص و استحکام لازم برخوردار باشد، چه کاری انجام می شود؟

 16- فلز آلومینیم را از نوعی خاک رس به نام...................... به دست می آورند.

17- ویژگی ها و مشخصات فلز روی را بنویسید.

 18- به سوالات زیر درباره فلز روی پاسخ دهید: الف- رنگ    ب- نقطه ذوب

  19- چرا از فلز روی به عنوان پوشش ورقه های آهنی استفاده می شود؟

 20- کار این ابزارها را بنویسید:  الف- سوهان    ب- اره آهن بر     ج- خط کش فلزی     د- سوزن خط کش  

 21- بدنه سوهان ها از جنس...................... است.

22- آج سوهان چیست؟ 23- وظیفه سمبه نشان را در فلز کاری بنویسید.

 24- قیچی ورق بر دستی برای چه کاری استفاده می شود؟

25- وظیفه گونیا در فلز کاری چیست؟

 26- با توجه به توضیح نام مورد نظر را بنویسید:

 الف- سوخت کوره بلند (.....................) ب- شکل اولیه آهن (.........................)  ج- فلزی با نقطه ذوب 660 درجه سانتیگراد (......................)  د- یکی از کاربردهای فلز روی (....................)  ه- ابزار کنترل عمودی بودن دو سطح (......................)  و- نام دندانه های روی بدنه سوهان (..................)  ط- ابزار نشان زدن مرکزی که باید سوراخ شود (..........................)

کاروفناوری ،کاروفناوری هفتم،کاروفناوری هشتم،کاروفناوری نهم،کار و فناوری متوسطه

جواب کاروفناوری،کاربافلز،کارکلاسی کاروفناوری،تحقيق کارو فناوری،پاورپوينت کار و فناوری

فيلم کاروفناوری،پروژه کاروفناوری،کارکلاسي کاروفناوری،کار خارج ازکلاس بارش فکری کار وفناوری،پاورپوينت کاروفناوری

دانلود نرم افزار،محتوای الکترونيکی کاروفناوری،دانلود آموزش،دانلود کتاب کاروفناوری،اخبار عکس نمونه سوالات

پرسش کاروفناوری،کارباچوب،
پودمان کاروفناوری،بازارچه،