.: با سلام :. براي ورود بر روي ديدن سايت کليک کنيد :.

کار و فناوری
آموزش کتاب کار و فناوری دوره اول متوسطه
با سلام وبلاگ کار و فناوري تنکابن مطالبي در مورد کتاب کار و فناوري هفتم هشتم و نهم را جمع آوري مي کند مطالبي مثل تحقيق کنيد کار غير کلاسي کار کلاسي بارش فکري طرح درس کتاب کار و فناوري و آموزش پودمان و پروژه هاي اين کتاب
نگارش در تاريخ جمعه چهارم دی 1388 وبلاگ کار و فناوری تنکابن

موضوع :الکتریسیته چیست؟

اهداف رفتاری:در بایان درس ٬از دانش آموز انتظار می رود:

۱-نقش انرزی برق در زندگی انسان را شرح دهد

۲-کاربرد برق در کشاورزی وصنعت وخدمات را شرح دهد.

۳-مشکلات ناشی از قطع برق را بیان کند.

۴-نقش صرفه جویی در برق و روشهای آن را بیان کند.

۵-مفهوم الکتریسیته وروشهای تولید آن را بیان کند.

۶-مدار برق را با وسایل ساده ببندد.

۷-وسایل مشابه غیر برقی را که می توانند جایگزین وسایل

برقی شوند٬نام ببرد.

مفاهیم:

الکترون-الکتریسیته -جریان الکتریکی - زنراتور -امکانات فنی

اطلاعات علمی -مهارتهای عملی

مواد لازم:

قبض برق -باتری -لامپ(۵/۱ولت)-شانه -پارچه پشمی

خرده کاغذ -خودکار

ایجاد انگیزه:

روشن و خاموش کردن چراغ کلاس و یا پنکه سقفی وطرح سوال

(چه چیز موجب روشن شدن این وسایل شد؟)

فعالیت:

پس از پاسخگویی دانش آموزان به سوال قبل از آنها خواسته می شود تابادقت در

تصاویر صفحه 9 وپس از مشورت در گروه به سوالات طرح شده دراین صفحه

پاسخ دهند و پاسخهای آنها توسط یکی از دانش آموزان روی تخته نوشته شودودر

یک جمع بندی پاسخ صحیح داده شود.(استفاده از بارش ذهنی)

سپس از گروهها می خواهیم به انجام آزمایش صفحه 10 بپردازند تا به مفهوم

جریان الکتریکی پی ببرندو با توضیحات دبیر در این خصوص مطلب را کاملا

یاد بگیرندو با اشاره به تصویر صفحه 11 وتوضیح در مورد مولد و چگونگی

توزیع برق در شهر از طریق سیمهاوبررسی تفاوتهای برق شهر وباتری توجه

شاگردان را به قبض های برق جلب کرده وراههای پیشنهادی آنها برای کاهش

مصرف برق را بر روی تخته می نویسیم.(انجام آزمایش الکتریسیته ساکن توسط

یکی از گروهها وتوضیح آن به درک بهتر مطالب کمک می کند.

در پایان شاگردان متن درس را مرور کنند و به سوالات آنها پاسخ داده شود.

ارزشیابی پایانی

سوالاتی ازدرس داده شده طرح کرده تا دانش آموزان پاسخ دهند.البته به آنها اجازه مشورت

هم می دهیم.                                                                                                

فعالیت تکمیلی

به عنوان تکلیف منزل یکی از موارد زیر را در نظر می گیریم:                          

-اثرات انرزی برق درزذدگی انسان را به صورت مقاله روزنامه دیواری و....ارائه دهند.

       -اگر من جریان برق بودم

کار و فناوري ،کار و فناوري هفتم،کار و فناوري هشتم،کار و فناوري نهم،کار و فناوري متوسطه

جواب کار و فناوري،کاربافلز،کار کلاسي کار و فناوري،تحقيق کارو فناوري،پاورپوينت کار و فناوري

فيلم کار و فناوري،پروژه کار و فناوري،کارکلاسي کار و فناوري،کار خارج ازکلاس بارش فکري کار و فناوري،پاورپوينت کار و فناوري

دانلود نرم افزار،محتواي الکترونيکي کار و فناوري،دانلود آموزش،دانلود کتاب کار و فناوري،اخبار عکس نمونه سوالات

پرسش کار و فناوري،کارباچوب،
پودمان کاروفناوري،بازارچه،